Västsvenska Kontaktnätet för Flexibelt lärande (VKF) bildades ur askan av det som hette Västsvenska Konsortiet för Distansutbildning (VKD). Konsortiet finansierades med anslag från utbildningsdepartementet och avvecklades år 2002. Konsortiet arbetade bredare än vad kontaktnätet gör. Man fungerade som initiativtagare till utvecklingsarbete och forskning och ägnade betydande tid åt kvalitetsfrågorna i distansutbildningen. Man intresserade sig även för nya examinationsformer och utvärderade distansutbildningen i Västsverige.

Ordförandelängd

Gustav Öberg, Göteborgs Universitet (2019-)
Anita Eklöf, Högskolan Borås (2018)
Lena E. Johansson, Karlstads Universitet (2017-2018)
Anita Kjellström, Högskolan i Skövde (2015-2017)
Gunnar Peterson, Högskolan Väst (2009-2015)
Monika Hattinger, Högskolan Väst (2007-2009)
Lars-Erik Engstrand, Högskolan Jönköping (2003-2007)
Hans Holmqvist, Högskolan Borås (1998 (?)-2003