Verksamheten bedrivs genom nätverksmöten cirka en gång per månad via e-möten och ett fysiskt möte per år. Värdskap inklusive ekonomiförvaltning cirkulerar mellan lärosätena. Värd för nätverket 2019 är Göteborgs universitet.

MEDVERKANDE I NÄTVERKET 2019

Magnus Axelsson, Chalmers tekniska högskola

Gustav Öberg, Göteborgs universitet

Anita Eklöf, Högskolan i Borås

Johani Karonen, Högskolan i Skövde

Britt-Marie Sjöholm, Högskolan Väst

Erik Malmsköld, Högskolan Väst

Jörg Pareigis, Karlstads universitet