De närmaste åren kommer VKF att koncentrera sig på följande områden

  • Organisatorisk samverkan mellan de Västsvenska lärosätena

  • Organisatorisk samverkan mellan dessa lärosäten och lärcentra på distansutbildningsområdet

  • Utveckling av formerna för distansutbildning och nätbaserat lärande

  • Utveckling av verktyg och IKT-stöd för distansutbildning

Genomförd verksamhet i VKF:s regi