Väkommen till lunchwebbinariet, zoomrum: gu-se.zoom.us/j/736647871

Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande

VKF är en del av det Västsvenska universitetssamarbetet (VUS). I samarbetet ingår lärosäten i Västra Götalands län, Hallands län och Värmlands län som samarbetar med lärcentra.

VKF ägnar sig i första hand åt distansutbildningsfrågor. Ett prioriterat område är att utveckla samarbetet mellan lärosäten och lärcentra i Västsverige för att medborgarna i denna del av landet ska få god tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort.