Sex universitet och högskolor ingår i det Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande:

Chalmers
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Karlstads universitet

 

Samverkande organisationer
Lärcentra i Västsverige deltar i samarbetet och samverkar med Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande genom organisationerna:

Westum (Titti Eklund)
Högskolan Höglandet (Yvonne Lindbom, Per-Olof Ekfeldt)
Högskolan på hemmaplan (Yvonne Lindbom, Per-Olof Ekfeldt)
Region Värmland