konferensbild ALC

Virtuell konferens om Active Learning Classroom

Ökat studentengagemang
genom flexibla rum

Här finns nu inspelningar från VKF-konferensen den 7 maj 2020.

Flexibla rum för ökat engagemang – Didaktik och pedagogik
Marie Leijon, Malmö Universitet

Demonstration av rumslösningar
Erik Malmsköld, Högskolan Väst och Max Hansson, Karlstad Universitet


Erfarenheter av undervisning i Active Learning Classrooms
Elisabeth Näverå, Högskolan Väst och Anna Karin Olsson, Högskolan Väst


Program 7 maj 2020

Välkommen till VKF:s konferens

09:30-10:00 Fika i lobbyn

10:00-10:10
Välkommen!
Johani Karonen, Högskolan i Skövde, värd för VKF, hälsar välkommen och inleder

10:10-10:50
Seminarium: Flexibla rum för ökat engagemang – Didaktik och pedagogik
Marie Leijon, Malmö Universitet

10:50-11:00
Inför open space

11:00-11:10
Paus och mingel

11:10-12:00
Open space: Hur jobbar vi och hur vill vi jobba? Gemensam start i seminarierummet och uppdelning i break-out rum

12:00-12:45
Lunch

12:45-13:10
Demonstration av rumslösning på HV – IKT perspektivet
Erik Malmsköld, Högskolan Väst

13:15-13:40
Demonstration av rumslösning på KAU – lärarperspektivet
Max Hansson, Karlstads Universitet

13:40-14:00
Paus och mingel

14:00 – 14:45
Seminarium: Erfarenheter av undervisning i Active Learning Classrooms
Elisabeth Näverå, Högskolan Väst och Anna Karin Olsson, Högskolan Väst

14:45-15:30
Slutsatser och vad har vi lärt oss? Vad behöver vi lära oss mer? Hur går vi vidare?
VKF:s styrelse leder World café avrundning (Markus Schneider)