Lunchseminarium: Följ en distansstudent, VKF

Lunchseminarium – Följ en distansstudent

Lunchseminarium för dig som möter distansstudenter

Hur upplever distansstudenter vid Karlstads universitet sin studiegång? Under denna träff berättar Sandra Berginge och Claes Asker, Rethink:KAU, om projektet Följ en distansstudent, som under vårterminen 2020 genomfördes på Karlstads universitet. I projektet har man velat kartlägga upplevelser och identifiera behov hos studenter som läser på distans, med målet ett utveckla pedagogik och tekniska pedagogiska hjälpmedel inom distansundervisningen.

Sandra och Claes presenterar resultaten från kartläggningen, samt vilka utvecklingsidéer som genererats för att förbättra distansstudenternas studietid.

Datum: 15 december
Tid: 12:30 – 13:15
Plats: Zoom


Om projektet och Rethink:KAU

Rethink:KAU arbetar för att alla studenter vid Karlstads universitet tar sig över de strukturella hinder som finns inom högre utbildning. Genom studenters upplevelser ska vi tillsammans identifiera problem och skapa lösningar.

Projektet Följ en distansstudent använder Följ en-metoden, en metod baserad på tjänstedesign och som utvecklats inom projektet Rethink:Kau på Karlstads universitet.