VKF-konferens, Karlstads Universitet, 2015-10-01

VKF-konferens: Studentcentrerad undervisning, Karlstads UniversitetKarlstads Universitet 2015-10-01

Temat för konferensen utgår ifrån att lärare vid universitet och högskolor behöver ytterligare kunskaper om att skapa en studentcentrerad undervisning. Utmaningar om studentcentrerad undervisning kan bestå i att utforma flexibelt lärande där yrkeskunnande och pedagogiska handlingar måste förverkligas bortom trivial retorik om ”aktiva studenter”.

För att skapa en sådan förändring i högre utbildning krävs ett ”omtag” gällande undervisningens premisser och konventionella metoder. Konferensen vill konkretisera didaktiska utmaningar och pedagogiska idéer samt framtagning av resurser som stöd för att ”sätta studenters lärande i centrum” och samtidigt öka lärarens eget yrkeskunnande.

Studentcentrerad undervisning

You May Also Like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *