Aktuellt

Våga dela din undervisning

I dag pratas det mycket om Creative Commons (CC), öppna lärresurser (OER) och att dela med sig av eget material.
Men vad innebär det? Hur kan jag dela mitt material? Finns det regler att följa?

Ett första lunchwebbinarium genomfördes 3 december 2019 och vi planerar ytterligare ett lunchwebbinarium under våren. Vi återkommer med tid och plats.

Anmäl intresse via vårt kontaktforumlär

Välkommen!

Våga dela din undervisning

12:30-12:35 Välkomna & inledning
12:35-12:55 Open Educational Resources (OER)
12:55-13:10 Creative Commons
13:10-13:30 Dela och hitta commons-resurser
13:30 Avslutning

*13:35-13:50 “Breakout”-rooms

Det här gör VKF

Organisation

Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF) är en del av det Västsvenska universitetssamarbetet (VUS). I samarbetet ingår lärosäten i Västra Götalands län, Hallands län och Värmlands län, som samarbetar med lärcentra.

VKF ägnar sig i första hand åt distansutbildningsfrågor. Ett prioriterat område är att utveckla samarbetet mellan lärosäten och lärcentra i Västsverige för att medborgarna i denna del av landet ska få god tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort.

Verksamheten bedrivs genom nätverksmöten cirka en gång per månad via e-möten och ett fysiskt möte per år.

Värdskap inklusive ekonomiförvaltning cirkulerar mellan lärosätena. Värd för nätverket 2019 är Göteborgs universitet.

Historik

VKF bildades ur askan av det som hette Västsvenska Konsortiet för Distansutbildning (VKD). Konsortiet finansierades med anslag från utbildningsdepartementet och avvecklades år 2002. De arbetade bredare än vad kontaktnätet gör. VKD fungerade som initiativtagare till utvecklingsarbete och forskning, samt ägnade betydande tid åt kvalitetsfrågorna i distansutbildningen. Man intresserade sig även för nya examinationsformer och utvärderade distansutbildningen i Västsverige.

Ordförandelängd

Gustav Öberg, Göteborgs Universitet (2019-)
Anita Eklöf, Högskolan Borås (2018)
Lena E. Johansson, Karlstads Universitet (2017-2018)
Anita Kjellström, Högskolan i Skövde (2015-2017)
Gunnar Peterson, Högskolan Väst (2009-2015)
Monika Hattinger, Högskolan Väst (2007-2009)
Lars-Erik Engstrand, Högskolan Jönköping (2003-2007)
Hans Holmqvist, Högskolan Borås (1998 (?)-2003

Representanter

Gustav Öberg
Gustav Öberg
VKF värd 2019. Göteborgs Universitet
Magnus Axelsson
Chalmers tekniska högskola
Ramon Garrote Jurado
Högskolan i Borås
Johani Karonen
Johani Karonen
Högskolan i Skövde
Britt-Marie Sjöholm
Britt-Marie Sjöholm
Högskolan Väst
Erik Malmsköld
Erik Malmsköld
Högskolan Väst
Cecilia Hellekant
Cecilia Hellekant
Karlstads Universitet