Hybrid-workshop

Under denna workshop presenterade Erik Malmsköld, Högskolan Väst och Johani Karhonen, Högskolan i Skövde, hur olika hybrid-salar ser ut på respektive lärosäte.

Här nedan hittar ni Eriks och Johanis presentationer och inspelningen från dagen:

Vid tillfället fick deltagarna bland annat svara på frågan ”Vilka intressenter uppfattar ni driver på för hybridundervisning”. Mentimetersvaren hittar du här

OBS! Evenemanget genomfördes 27/9 2021

Det här gör VKF

Organisation

Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF) är en del av det Västsvenska universitetssamarbetet (VUS). I samarbetet ingår lärosäten i Västra Götalands län, Hallands län och Värmlands län, som samarbetar med lärcentra.

VKF ägnar sig i första hand åt distansutbildningsfrågor. Ett prioriterat område är att utveckla samarbetet mellan lärosäten och lärcentra i Västsverige för att medborgarna i denna del av landet ska få god tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort.

Verksamheten bedrivs genom nätverksmöten cirka en gång per månad via e-möten och ett fysiskt möte per år.

Värdskap inklusive ekonomiförvaltning cirkulerar mellan lärosätena. Värd för nätverket 2020 är Högskolan i Skövde.

Historik

VKF bildades ur askan av det som hette Västsvenska Konsortiet för Distansutbildning (VKD). Konsortiet finansierades med anslag från utbildningsdepartementet och avvecklades år 2002. De arbetade bredare än vad kontaktnätet gör. VKD fungerade som initiativtagare till utvecklingsarbete och forskning, samt ägnade betydande tid åt kvalitetsfrågorna i distansutbildningen. Man intresserade sig även för nya examinationsformer och utvärderade distansutbildningen i Västsverige.

Ordförandelängd

Johani Karonen, Högskolan i Skövde

Gustav Öberg, Göteborgs Universitet (2019)
Anita Eklöf, Högskolan Borås (2018)
Lena E. Johansson, Karlstads Universitet (2017-2018)
Anita Kjellström, Högskolan i Skövde (2015-2017)
Gunnar Peterson, Högskolan Väst (2009-2015)
Monika Hattinger, Högskolan Väst (2007-2009)
Lars-Erik Engstrand, Högskolan Jönköping (2003-2007)
Hans Holmqvist, Högskolan Borås (1998 (?)-2003

Representanter

Johani Karonen
Johani Karonen
Högskolan i Skövde. VKF-värd 2020.
Ramon Garrote Jurado
Ramon Garrote Jurado
Högskolan i Borås
Britt-Marie Sjöholm
Britt-Marie Sjöholm
Högskolan Väst
Magnus Axelsson
Chalmers tekniska högskola
Svante Eriksson
Svante Eriksson
Göteborgs Universitet
Peter Fogel
Peter Fogel
Högskolan i Skövde
Anna Thorén
Anna Thorén
Högskolan i Borås
Erik Malmsköld
Erik Malmsköld
Högskolan Väst (fl)
Cecilia Hellekant
Cecilia Hellekant
Karlstads Universitet
Gustav Öberg
Gustav Öberg
Göteborgs Universitet