2016-03-10 HÖGSKOLAN I BORÅS

Temat för konferensen är Breddat deltagande med fokus på hur vi genomför undervisningen genom flexibelt lärande. Hur skapas lust, motivation, förutsättningar och engagemang under utbildningen?

  • Ur programmet:
    Heterogena grupper i distansutbildning– Skapa lust, förutsättningar och engagemang när utbildningen väl har startat
  • DONNA – ett nätverk för en inkluderande spelutbildning och spelbransch
  • Include – strukturer för bredd i etnicitet, klass, kön, språk, subgrupper

 

Medverkande

Katrin Dammberg, DONNA, Högskolan i Skövde
Agneta Kullén Engström, Ledarskapskurs, Högskolan i Borås
QI, Nätverk för ingenjörer som är kvinnor, Högskolan i Skövde
Granskning av det livslånga lärandet, Riksrevisionen
Jerry Engström, Nya vägar, Campus Västervik
Lena Lindhé, Include, Högskolan Väst

 

Återkoppling med stöd av digitala verktyg
Trollhättan 7 nov 2017

Digitalt innehåll skapar flexibelt lärande
Skövde 25 apr 2017

Visualisering och simulering
Göteborg 18 okt 2016

 Studentcentrerat deltagande
Karlstad 1 oktober 2015