2015-10-01 KARLSTAD UNIVERSITET

Temat för konferensensen utgår ifrån att lärare vid universitet och högskolor behöver ytterligare kunskaper om att skapa en studentcentrerad undervisning. Utmaningar om studentcentrerad undervisning kan bestå i att utforma flexibelt lärande där yrkeskunnande och pedagogiska handlingar måste förverkligas bortom trivial retorik om ”aktiva studenter”.

För att skapa en sådan förändring i högre utbildning krävs ett ”omtag” gällande undervisningens premisser och konventionella metoder. Konferensen vill konkretisera didaktiska utmaningar och pedagogiska idéer samt framtagning av resurser som stöd för att ”sätta studenters lärande i centrum” och samtidigt öka lärarens eget yrkeskunnande.

 

Återkoppling med stöd av digitala verktyg
Trollhättan 7 nov 2017

Digitalt innehåll skapar flexibelt lärande
Skövde 25 apr 2017

Visualisering och simulering
Göteborg 18 okt 2016

Breddat deltagande
Borås 10 mars 2016