VKF ägnar sig i första hand åt distansutbildningsfrågor och dessa frågor försöker vi få besvarade genom nätverkande i form av konferenser. Vi anordnar en höstkonferens och en vårkonferens som vandrar runt på våra anslutna lärosäten. Här följer de senaste konferenserna vi arrangerat.

Att utveckla flexibelt lärande på campus och på distans
Göteborg 24 apr 2019

Återkoppling med stöd av digitala verktyg
Trollhättan 7 nov 2017

Digitalt innehåll skapar flexibelt lärande
Skövde 25 apr 2017

Visualisering och simulering
Göteborg 18 okt 2016

Breddat deltagande
Borås 10 mars 2016

Studentcentrerat deltagande
Karlstad 1 oktober 2015