2017-11-07 HÖGSKOLAN VÄST

När allt fler lärare inom akademin utvecklar en pedagogisk digital kompetens tillsammans uppstår nya former av återkoppling som möjliggör flexibelt lärande. Flexibiliteten handlar om att organisera respons på studenternas arbeten oavsett innehåll såsom texter, stillbilder eller rörliga bilder med ljud. Med stöd av digitala verktyg i högre studier fostras studenterna till att ge varandra kamratrespons. Återkopplingens innehållsliga betydelse för studenters lärande rör även den enskilde lärarens förmåga att visa sin pedagogiska skicklighet. Dessvärre tenderar strukturella villkor, såsom tid och ekonomi, begränsa lärares incitament att bidra med respons som leder dem vidare i sitt lärande. Genom att samlas till konferens för att problematisera och lära om återkopplingens betydelse för ett flexibelt lärande avser vi att förändra villkoren för former av respons som ett didaktiskt avstamp för hur vi vill undervisa framöver.

För att utbyta kunskaper och erfarenheter av återkoppling med stöd av digitala verktyg inbjuder VKF till presentationer och diskussioner med utgångspunkten i ett antal lärares berättelser om sin undervisning. Vidare organiseras workshops i vilken konferensdeltagarna bekantar sig med digitala verktyg för återkoppling och utveckling av kamratrespons. Du kan ta med egen dator. Du bör ha installerat Eduroam (trådlöst nätverk) på din dator på ditt lärosäte innan eller använda nätverket HV Guest.

Digitalt innehåll skapar flexibelt lärande
Skövde 25 apr 2017

Visualisering och simulering
Göteborg 18 okt 2016

Breddat deltagande
Borås 10 mars 2016

Studentcentrerat deltagande
Karlstad 1 oktober 2015