Lunchseminarium: Följ en distansstudent, VKF

Lunchseminarium – Följ en distansstudent

Lunchseminarium för dig som möter distansstudenter

Hur upplever distansstudenter vid Karlstads universitet sin studiegång? Under denna träff berättar Sandra Berginge och Claes Asker, Rethink:KAU, om projektet Följ en distansstudent, som under vårterminen 2020 genomfördes på Karlstads universitet. I projektet har man velat kartlägga upplevelser och identifiera behov hos studenter som läser på distans, med målet ett utveckla pedagogik och tekniska pedagogiska hjälpmedel inom distansundervisningen.

Sandra och Claes presenterar resultaten från kartläggningen, samt vilka utvecklingsidéer som genererats för att förbättra distansstudenternas studietid.

Datum: 15 december
Tid: 12:30 – 13:15
Plats: Zoom


Om projektet och Rethink:KAU

Rethink:KAU arbetar för att alla studenter vid Karlstads universitet tar sig över de strukturella hinder som finns inom högre utbildning. Genom studenters upplevelser ska vi tillsammans identifiera problem och skapa lösningar.

Projektet Följ en distansstudent använder Följ en-metoden, en metod baserad på tjänstedesign och som utvecklats inom projektet Rethink:Kau på Karlstads universitet.


konferensbild ALC

Virtuell konferens om Active Learning Classroom

Ökat studentengagemang
genom flexibla rum

Här finns nu inspelningar från VKF-konferensen den 7 maj 2020.

Flexibla rum för ökat engagemang – Didaktik och pedagogik
Marie Leijon, Malmö Universitet

Demonstration av rumslösningar
Erik Malmsköld, Högskolan Väst och Max Hansson, Karlstad Universitet


Erfarenheter av undervisning i Active Learning Classrooms
Elisabeth Näverå, Högskolan Väst och Anna Karin Olsson, Högskolan Väst


Program 7 maj 2020

Välkommen till VKF:s konferens

09:30-10:00 Fika i lobbyn

10:00-10:10
Välkommen!
Johani Karonen, Högskolan i Skövde, värd för VKF, hälsar välkommen och inleder

10:10-10:50
Seminarium: Flexibla rum för ökat engagemang – Didaktik och pedagogik
Marie Leijon, Malmö Universitet

10:50-11:00
Inför open space

11:00-11:10
Paus och mingel

11:10-12:00
Open space: Hur jobbar vi och hur vill vi jobba? Gemensam start i seminarierummet och uppdelning i break-out rum

12:00-12:45
Lunch

12:45-13:10
Demonstration av rumslösning på HV – IKT perspektivet
Erik Malmsköld, Högskolan Väst

13:15-13:40
Demonstration av rumslösning på KAU – lärarperspektivet
Max Hansson, Karlstads Universitet

13:40-14:00
Paus och mingel

14:00 – 14:45
Seminarium: Erfarenheter av undervisning i Active Learning Classrooms
Elisabeth Näverå, Högskolan Väst och Anna Karin Olsson, Högskolan Väst

14:45-15:30
Slutsatser och vad har vi lärt oss? Vad behöver vi lära oss mer? Hur går vi vidare?
VKF:s styrelse leder World café avrundning (Markus Schneider)

20191203_VKF-webbinarium

Våga dela din undervisning

2019-12-03

vkf lunchwebbinarium 2019-12-03Våga dela din undervisning –
ett lunchwebbinarium om att dela undervisningsmaterial

I dag pratas det mycket om öppna lärresurser (OER) och att dela med sig av eget material. Men vad är OER?
Hur kan jag dela mitt material? Finns det regler att följa?

Besök vårt lunchwebbinarium och ta reda på mer: gu-se.zoom.us/j/736647871

Välkommen!

Läs programmet

VKF-konferens, Karlstads Universitet, 2015-10-01

Studentcentrerad undervisning

VKF-konferens: Studentcentrerad undervisning, Karlstads UniversitetKarlstads Universitet 2015-10-01

Temat för konferensen utgår ifrån att lärare vid universitet och högskolor behöver ytterligare kunskaper om att skapa en studentcentrerad undervisning. Utmaningar om studentcentrerad undervisning kan bestå i att utforma flexibelt lärande där yrkeskunnande och pedagogiska handlingar måste förverkligas bortom trivial retorik om ”aktiva studenter”.

För att skapa en sådan förändring i högre utbildning krävs ett ”omtag” gällande undervisningens premisser och konventionella metoder. Konferensen vill konkretisera didaktiska utmaningar och pedagogiska idéer samt framtagning av resurser som stöd för att ”sätta studenters lärande i centrum” och samtidigt öka lärarens eget yrkeskunnande.

VKF konferens: Breddat deltagande, Högskolan Borås, 2016

Breddat deltagande

VKF-konferens: Breddat deltagande 2016-03-10VKF-konferens, 2016-03-10, Högskolan Borås

Temat för konferensen är Breddat deltagande med fokus på hur vi genomför undervisningen genom flexibelt lärande. Hur skapas lust, motivation, förutsättningar och engagemang under utbildningen?

Ur programmet:
 • Heterogena grupper i distansutbildning– Skapa lust, förutsättningar och engagemang när utbildningen väl har startat
 • DONNA – ett nätverk för en inkluderande spelutbildning och spelbransch
 • Include – strukturer för bredd i etnicitet, klass, kön, språk, subgrupper
Medverkande
 • Katrin Dammberg, DONNA, Högskolan i Skövde
 • Agneta Kullén Engström, Ledarskapskurs, Högskolan i Borås
 • QI, Nätverk för ingenjörer som är kvinnor, Högskolan i Skövde
 • Granskning av det livslånga lärandet, Riksrevisionen
 • Jerry Engström, Nya vägar, Campus Västervik
 • Lena Lindhé, Include, Högskolan Väst
VKF-konferens, Chalmers, HT2016

Visualisering och simulering

2016-10-18

Vi lever i en visuell tid, omgivna av visuell kommunikation och allt mer interaktiv teknologi. I detta digitaliserade, smarta, nätbaserade landskap kan lärarens och studentens talade och skrivna språk kompletteras med ett smörgåsbord av andraformer för kommunikation.

Höstens VKF-konferens utforskar konkreta exempel på hur våra läro säten arbetar med visualisering och simulering inom nästan alla ämnesområden, från litteraturvetenskap till astronomi. Vi kommer att växla mellan konkreta exempel och demonstrationer, och kritiska diskussioner. Tack vare nya teknologier för virtual reality och augmented reality har en omvälvande utveckling av visualisering och simulering startat. Kommer morgondagens undervisning innebära att vi kan leka gudar med livets utveckling på Jorden för en miljard år sedan och göra studiebesök i härden av en kärnreaktor under fulldrift?

Ur programmet
 • Tekniker och metoder som används av lärare och studenter idag på våra lärosäten
 • Tekniker och metoder som utvecklas just nu för framtidens utbildningar

Återkoppling med stöd av digitala verktyg

När allt fler lärare inom akademin utvecklar en pedagogisk digital kompetens tillsammans uppstår nya former av återkoppling som möjliggör flexibelt lärande. Flexibiliteten handlar om att organisera respons på studenternas arbeten oavsett innehåll såsom texter, stillbilder eller rörliga bilder med ljud. Med stöd av digitala verktyg i högre studier fostras studenterna till att ge varandra kamratrespons. Återkopplingens innehållsliga betydelse för studenters lärande rör även den enskilde lärarens förmåga att visa sin pedagogiska skicklighet. Dessvärre tenderar strukturella villkor, såsom tid och ekonomi, begränsa lärares incitament att bidra med respons som leder dem vidare i sitt lärande. Genom att samlas till konferens för att problematisera och lära om återkopplingens betydelse för ett flexibelt lärande avser vi att förändra villkoren för former av respons som ett didaktiskt avstamp för hur vi vill undervisa framöver.

För att utbyta kunskaper och erfarenheter av återkoppling med stöd av digitala verktyg inbjuder VKF till presentationer och diskussioner med utgångspunkten i ett antal lärares berättelser om sin undervisning. Vidare organiseras workshops i vilken konferensdeltagarna bekantar sig med digitala verktyg för återkoppling och utveckling av kamratrespons. Du kan ta med egen dator. Du bör ha installerat Eduroam (trådlöst nätverk) på din dator på ditt lärosäte innan eller använda nätverket HV Guest.

Digitalt innehåll skapar flexibelt lärande

Digitalt innehåll skapar flexibelt lärandeMed en ökad pedagogisk digital kompetens kan vissa lärare i högre utbildning använda och/eller skapa digitala läromedel. Sådana läromedel kan vara videofilmer om ett specifikt innehåll som tillgängliggjorts av andra lärare över internet eller i form av egenproducerat läromedel. Än mer sofistikerade interaktiva former, såsom datorspel för lärande,skapar en undervisning som benämns ’spelifiering’.

Oavsett digitalt innehåll kan alla lärare i akademin utveckla en varierad och studentaktiv undervisning som komplement till andra undervisningsmetoder. Samtidigt ställs flera frågor om vad som krävs av lärare i högre utbildning och vad som gör skillnad för såväl studenters lärande som för deras egen lärargärning.För att öka förståelsen för de didaktiska villkoren med digitalt innehåll av olika slag inbjuder VKF utvalda lärare att berätta om sin undervisning och den pedagogiska skicklighet som de tillägnat sig.

Utgångspunkten för VKF-konferensen handlar om att diskutera och ha ett kollegialt utbyte om det digitala innehållets betydelse och didaktikens förändrade villkor i skapande av ett flexibelt lärande.

Att utveckla flexibelt lärande på campus och på distans

I samarbete med PIL-enheten arrangerar Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF) konferens på temat ”Att utveckla flexibelt lärande på campus och på distans” den 24 april 2019.

Datum och anmälan

Deltagandet är gratis. PIL-enheten bjuder på för- och eftermiddagsfika. Antalet deltagare på plats är begränsat till 60 personer.

DATUM: 24 april 2019
TID: 9.30–16.00
PLATS: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus B, lokal BE015 (på entréplan). Läroverksgatan 15, Göteborg.

 

Här finns agendan: vkf-konferens-april-2019